AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLƏN “NOVRUZ 2018”ANİ STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ RƏSMİ ŞƏRTLƏRİ

 

Novruz 2018» ani stimullaşdırıcı lotereya (bundan sonra – «Lotereya» adlanacaq) AZ1117, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsi ünvanında yerləşən «Azərbaycan Koka-Kola Bottlers Ltd» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra – «Təşkilatçı» adlanacaq) (VÖEN: 9900039011 Əlaqə nömrələri: +994 12 488 08 01/02/03) tərəfindən 01 Mart 2018 – 30 Aprel 2018-ci il tarixləri arasında Azərbaycan Respublikasında təşkil edilir.

 

BÖLMƏ 1. LOTEREYADA İŞTİRAK EDƏN QABLAŞDIRMA VƏ ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

LOTEREYADA Üzərində “2 qapağa 1 stəkan hədiyyə” YAZILMIŞ QIZILI QAPAQLI VƏ XÜSUSİ ETİKETLİ 2.5 LİTRLİK HƏCMİNDƏ QABLAŞDIRILMIŞ «COCA-COLA», «COCA-COLA ZERO», «FANTA PORTAĞAL» MƏHSULLARI İŞTİRAK EDİR.

 

Bütün iddialar və təqdim olunan Qapaqlar Təşkilatçı tərəfindən yoxlanılır. Qapaq(lar)ın həqiqiliyinə dair hər hansı bir mübahisənin yaranması halında, yekun qərar Təşkilatçı tərəfindən veriləcəkdir.

 

BÖLMƏ 2. UDUŞUN TƏSVİRİ

 

2.1. 500 000 (beş yüz min) ədəd Bölmə 3-də göstərilən Çəhrayı, Sarı, Narıncı rənglərdə Coca-Cola Neon stəkanlarından biri Təşkilatçının rəsmi internet saytında yerləşdiriləcək satış nöqtələrində (bundan sonra - QAPAQ DƏYİŞMƏ MƏNTƏQƏSİ adlanacaqdır) mövcud olma şərtiylə sizin ola bilər.

 

2.2.Lotereyanın Rəsmi Şərtlərinə əsasən Lotereya zamanı İştirakçılar arasında paylanılacaq Uduşların sayı bütün Azərbaycan Respublikasını nəzərə almaqla, 500 000 (beş yüz min) təşkil etməlidir.

 

2.3. Diqqət! Uduşların ümumi sayı heç bir halda Bölmə 2-də göstərilmiş sayları keçməməlidir.

 

BÖLMƏ 3. UDUŞLARIN ALINMASI QAYDASI

 

3.1 Üzərində “2 qapağa 1 stəkan hədiyyə” yazısı olan iki qızılı qapağı toplayın və 500 000 (beş yüz min) ədəd çəhrayı, sarı, narıncı rənglərdə Coca-Cola neon stəkanlarından birini siyahısı www.coca-cola.az rəsmi internet saytında yerləşdiriləcək Lotereyada iştirak edən satış nöqtələrindən (bundan sonra - QAPAQ DƏYİŞMƏ MƏNTƏQƏSİ adlanacaqdır) əldə edin.

 

3.2 Asanlıq məqsədi ilə QAPAQ DƏYİŞDİRMƏ MƏNTƏQƏLƏRİNDƏ “QAPAQLARI BURADA DƏYİŞDİR” yazısı mövcud olmalıdır.

 

3.3 Lotereyanın təşkilatçısı tərəfindən uduşlu qapaqların qəbulu lotereya başlandığı tarixdən, 01 mart 2018-ci il tarixindən başlayır və lotereya başa çatdığı tarixdən yəni 30 aprel 2018-ci il tarixindən sonra 90 iş günü ərzində həyata keçiriləcəkdir.

 

 

İMTİNA HAQQINDA BİLDİRİŞ.

Lotereya zamanı təşkilatçı İştirakçılardan aşağıdakı sənədləri tələb etmək hüququna malikdir:

(i)Lotereyada iştirak edən məhsulların alışı haqqında qəbz (bundan sonra- Sübut Sənədi adlanacaq). Sübut sənədin üzərindəki tarix lotereya müddətini əhatə etməlidir və tələb edilən Sübüt Sənədi Uduş(lar) sayının əvəzində təqdim ediləcək Qapaq(lar) sayından əksik olmamalıdır. (ii)Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nüsxəsini

Təçkilatçının tələb etdiyi Sübut Sənədi və Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti təhvil verilmədikdə iştirakçilara Uduş(lar) təqdim edilməyəcəkdir.

Təşkilatçı İştirakçiların Qapaq dəyişdirmə məntəqələrinə gəlmək üçün daşınma və/və ya iştirak xərc və məsrəflərinə görə məhsuliyyət daşımır.

 

 

VACİB QEYD

 

LOTEREYA ZAMANI HEÇ BİR ŞƏRTLƏR ALTINDA TƏŞKİLATÇI TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM EDİLƏN UDUŞ(LAR)IN SATIŞI VƏ YA VASİTƏLİ SATIŞI HƏYATA KEÇİRİLMƏMƏLİDİR.

 

BU QAYDALARA ZİDD OLAN HƏR HANSI SATIŞ COCA-COLA ŞİRKƏTİNİN ƏMTƏƏ NİŞANININ İCAZƏSİZ İSTİFADƏSİ KİMİ QƏBUL EDİLƏCƏKDİR VƏ MÜƏSSİSƏ HÜQUQLARININ QORUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ VƏ QANUNSUZ TƏDBİRİN DAYANDIRILMASI ÜÇÜN HÜQUQİ TƏDBİRLƏR GÖRƏ BİLƏR.

 

BÖLMƏ 4. LOTEREYADA İŞTİRAK EDƏ BİLƏCƏK ŞƏXSLƏR

12 yaşından yuxarı olan şəxslər bu Lotereyada iştirak etmə hüququna malikdirlər. «The CocaCola Company», Təşkilatçı, «Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.» və ya deyilənlərin yerli nümayəndəlikləri, yaxud yerli nümayəndələri, iştirak edən distribyutorları, pərakəndə satıcıları və ya onların ortaq şəxsləri, reklam agentlikləri və bu Lotereyaya aidiyyatı olan digər agentliklər; lotereyanın keçirilməsinə texniki dəstək göstərən şirkətlərin işçiləri və nümayəndələri, onlarla əlaqəli olan şəxslər; həmçinin adları çəkilən şirkətlərin işçiləri və onların ailə üzvləri Lotereyada iştirak edə bilməzlər.

 

 

BÖLMƏ 5. UDUŞLARIN ƏLDƏ EDİLMƏSİ QAYDASI VƏ QAPAQLAR.

5.1 Uduşlar yalnız orijinal və Təşkilatçının istehsal etdiyi məhsulların qablaşdırılmasında istifadə olunan Qapaqları (Bölmə 1-də təsvir edilən şəkildə) və Bölmə 3-də göstərilən sənədləri təqdim edən İştirakçilara təqdim ediləcəkdir

 

5.2 İştirakçılar təfərindən təqdim edilən bütün iddialar və Qapaqlar Qapaq dəyişmə məntəqələrində və/və ya Təşkilatçı tərəfindən yoxlanmalıdır. Qapağın oğurluq olacağı və ya hər hansı səbəbdən Qapaqların orijinal olmayacağı və ya təqdim edilən Sübut Sənədinin keçərli olmayacağı təqdirdə, Qapaq dəyişmə məntəqəsi və Təşkilatçılar Uduşları təqdim etməmək hüququna malikdir.

 

5.3 Təşkilatçı iştirakçı tərəfindən təqdim olunan qapağın uduşlu olub-olmadığını dəqiq müəyyən edə bilmək üçün qapaqların altında bir və ya bir neçə məxfi və ya gizli simvollar (bundan sonra “Gizli Kod” deyiləcəkdir) çap edə/ yerləşdirə bilər. Mübahisə yarandığı halda, Təşkilatçı Bölmə 3-də göstərilən şəkildə uduş tələblərinin təqdim edilməsi üçün sonuncu tarixə qədər Gizli Kodun (Kodların) nə olduğunu açıqlamamaq hüququnu saxlayır. Bu Lotereyada iştirak etməklə, iştirakçılar xüsusi olaraq razılıq verirlər ki, Təşkilatçının məlumat açıqlamama hüququna heç bir şəkildə etiraz etməyəcəklər.

 

5.4. Yazısı oxunmayan, zədələnmiş, dəyişdirilmiş, dublikat olunmuş, saxtalaşdırılmış, kəsilmiş, cırılmış, üzərində çap və ya digər səhvlər olan, qanuni yolla əldə edilməmiş Qapaqlar etibarsız sayılır. Əgər Təşkilatçı qapağın saxta olduğunu hesab edirsə və ya müxtəlif səbəblərdən, həmçinin qapağın uduşlu olmadığını hesab etməyə əsaslı səbəb varsa, Təşkilatçı qapağın uduşlu olmadığını təyin etmək və uduş tələbini təmin etməmək hüququna malikdir.

5.5. Uduş haqqında iddianın etibarlı olması və ya Qapaqların həqiqiliyi barədə mübahisə yarandığı halda, Təşkilatçının qərarı həlledicidir. Təşkilatçı uduşsuz qapaq(lar)la bağlı yaranan mübahisələrdə heç bir məsuliyyət daşımır və heç bir açıqlama vermək məcburiyyətində deyil.

5.6. Təşkilatçı uduşlu qapaq(lar)ın sahibinin kim olması ilə bağlı yaranan mübahisələrdə heç bir məsuliyyət daşımır. Təşkilatçıya uduşlu qapaq(lar)ı təqdim edən şəxs qapağın əsl sahibi hesab ediləcək.

5.7. Təşkilatçı uduşsuz qapaqlarla bağlı heç bir açıqlama vermək və ya yazışmalar aparmaq məcburiyyətində deyil.

 

 

BÖLMƏ 6. UDUŞLARIN PUL EKVİVALENTİ İLƏ ƏVƏZ OLUNMASININ MÜMKÜNSÜZLÜYÜ

 

Uduş heç bir halda onların pul ekvivalenti ilə əvəz oluna bilməz.

 

BÖLMƏ 7. SƏHVLƏR VƏ STANDART OLMAYAN QAPAQLAR

Çap, və ya digər səhv, və ya standart olmayan qapaq, və ya qapağın xaricində olan yazının hər hansı səbəbə görə, o cümlədən Qapaq istehsalçısının səhvi səbəbindən oxunmazlığına görə «The CocaCola Company», Təşkilatçı, «Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.» və ya deyilənlərin yerli nümayəndəlikləri, yaxud yerli nümayəndələri, iştirak edən distribyutorları, pərakəndə satıcıları və ya onların ortaq şəxsləri, reklam agentlikləri və bu Lotereyaya aidiyyatı olan digər agentliklər heç bir məsuliyyət daşımırlar.

 

BÖLMƏ 8. İŞTİRAKÇILARIN ƏLAQƏLƏRİ

Uduşlar(ın) təqdimatı media, audio yazı, foto və video çəkilişləri ilə bağlı ictimai tədbir kimi təşkil edilə bilər. Bu Lotereyaya qoşulduğunda, İştirakçı (lar), həmçinin, Uduşların alıcısı olarsa onların adı, ünvanı və fotoşəkilləri / video təsvirləri və səs qeydləri ictimaiyyətə açıqlana bilər və audio, foto və Təşkilatçı tərəfindən hər hansı bir təzminat olmadan özünə məxsus video materiallarında istifadə edilə bilər.

 

Təşkilatçı yuxarıda göstərilən ictimai tədbirin təqdimatı təşkil edildikdə və bu razılıq əldə edildikdə İştirakçılara bu şərt barədə məlumat verməlidir.

Uduşu iddia edən və ya Uduşu tələb edən hər bir İştirakçı, onun tam adı, fotoşəkilləri / videoları və audio yazılışının təşkilatçının öz mülahizəsinə uyğun hesab edə biləcəyi şəkildə və hər hansı bir şəkildə, İştirakçılardan hər hansı əlavə saziş və ya icazələrin alınmadan hər hansı bir audio, fotoşəkil və video materialı iştirakçılara heç bir kompensasiya ödəmədən və onlara bildiriş vermədən ehtiyac duymadan həyata keçirilməsinə razılıq verir.

 

BÖLMƏ 9 LOTEREYADA DƏYİŞİKLİKLƏR.

 

Təşkilatçı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının icazəsi əsasında bu Lotereyanın müddətini dəyişdirmək, ləğv etmək, dayandırmaq, qısaltmaq və ya uzatmaq hüququna malikdir.

Təşkilatçı bu dəyişikliklər haqda elanı onun tərəfindən seçilmiş milli qəzetdə və ya İnternet səhifəsində yerləşdirilməlidir.

 

BÖLMƏ 10. ƏMTƏƏ NİŞANI

 

COCA-COLA ŞİRKƏTİ (TCCC).

Bu Rəsmi Şərtlərin müddəaları iştirakçıya TCCC-nin yuxarıda göstərilən əmtəə nişanından istifadəsinə görə mənfəətinəldə etmək hüququnu verməsi kimi şərh olunmamalıdır.. Rəsmi Şərtlərin müddəaları və ya Lotereyada iştirak etmə, iştirakçıya marketinq və reklam məqsədləri üçün TCCC və Təşkilatçının adını, loqosunu, ticarət nişanlarını və ya müəllif hüquqlarını və ya Lotereyaya aid olmayan başqa məqsədlərdən istifadə etmək və ya qeyd etmək hüququnu vermir (TCCC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan). İştirakçı TCCC əmtəə nişanlarının etibarlılığını və TCCC-nin mülkiyyət hüququnu qəbul edir.

 

İştirakçı TCCC əmtəə nişanlarının hüquqlarına dair Rəsmi Şərtlərinin müddəalarını pozduqda, Təşkilatçı İştirakçıdan bu cür pozuntu nəticəsində Təşkilatçıya və /və ya və ya TCCC/və yahər hansı digər ərazidə işləyən TCCC əmtəə nişanları ilə malların digər səlahiyyətli nümayəndəsi və / və ya distribyutorlara dəymiş zərərin əvəzini ödəməlidir. Bu Bölmə 10 Lotereya bitdikdən sonra da etibarlıdır.

 

 

BÖLMƏ 11. LOTEREYANIN RƏSMİ ŞƏRTLƏRİ

Lotereyanın Rəsmi Şərtlərini bu Lotereyada iştirak edən satış nöqtələrində və ya www.coca-cola.az veb səhifəsində əldə etmək mümkündür.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün (012) 346-18-00 telefon nömrəsinə pulsuz zəng vura bilərsiniz.

LOTEREYADA İŞTİRAK ETMƏKLƏ BÜTÜNİŞTİRAKÇILAR LOTEREYANIN HAZIRKI RƏSMİ ŞƏRTLƏRİNƏ TABE OLACAQLARINA AVTOMATİK OLARAQ RAZILAŞIR.

«COCA-COLA», «COKE», «COKE ZERO», «FANTA», «FANTA PORTAĞAL», Kontur Şüşəsi və DinamikLent «The Coca-Cola Company»-nin qeydə alınmış əmtəə nişanlarıdır.